Indonésie zkrátila dobu karantény pro očkované turisty, a to i na ostrově Bali. Toto oznámení učinil koordinátor pro kontrolu koronavirů Luhut Binsar.

Nejedná se o první snížení sebeizolace v zemi. Luhut Binsar uvedl, že omikron má kratší inkubační dobu, přibližně tři dny, a jedná se o typ koronaviru, který je nejčastější v zemích, odkud cestovatelé do Indonésie přijíždějí. Zkrácení doby samovyloučení na pět dní je proto rovněž oprávněné. To se však netýká občanů země, kteří byli pouze jednou očkováni dvousložkovou vakcínou. Pro ně zůstává sedmidenní sebeizolace.

Stejná pravidla platí i na krásném ostrově Bali, který je velmi oblíbený u cestovatelů všech národností. Ostrov bude pro návštěvníky znovu otevřen od února.

Pro vstup do země je třeba získat vízum, což lze provést online bez nutnosti navštívit velvyslanectví země.
Indonésii omývají dva oceány: Tichý a Atlantský. Harmonicky se zde prolínají tradice, ztracené kmeny a rušný moderní život, zelená džungle a bílý písek lagun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

The quarantine period for vaccinated tourists has been reduced in Indonesia, including on the island of Bali. This statement was made by the Deputy Chairman of the COVID-19 Handling and National Economy Recovery Luhut Binsar.

It is not the first reduction in the time of self-isolation in the country. Luhut Binsar said that omicron has a shorter incubation period, only about three days, and it is this COVID strain that is most common in the countries from where travelers come to Indonesia. Therefore, reducing the time of self-isolation to five days is quite justified. However, this does not apply to the country’s citizens who have made only one vaccination with a vaccine consisting of two components. For them, self-isolation will still last for seven days.

The same rules are adopted on the beautiful island of Bali, which is very popular among travelers of all countries. The island will be reopened to guests from February.

To enter the country, one needs to get a visa; one can use the Internet for this instead of visiting the country’s embassy.

Indonesia is washed by the waters of two oceans: the Pacific and the Atlantic. Traditions, lost tribes, and the bustling modern life, as well as the greenery of the jungle and the snow-white sand of lagoons harmoniously intertwine there.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

В Индонезии сокращено время карантина для привитых туристов, в том числе и на острове Бали. Такое заявление было сделано координатором по контролю над распространением коронавируса Лухут Бинсаром.

Это не первое сокращение сроков самоизоляции в стране.  Лухут Бинсар заявил, что у «омикрона» меньший срок инкубации, он составляет примерно три дня, а это именно та разновидность коронавируса, которая наиболее распространена в странах, откуда в Индонезию приезжают путешественники. Поэтому и сокращение сроков самоизоляции до пяти дней вполне оправдано. Но это не касается граждан страны сделавших только одну прививку вакциной состоящей из двух компонентов. У них самоизоляция остается семь дней.

Эти же правила приняты и на прекрасном острове Бали, очень популярном у путешественников всех стран. С февраля остров будет вновь открыт для гостей.

Для въезда в страну необходимо получить визу, для этого можно воспользоваться интернетом, не посещая посольство страны.

Индонезия омывается водами двух океанов: Тихого и Атлантического. Здесь гармонично переплетаются традиции, затерянные племена и бурлящая современная жизнь, зелень джунглей и белоснежный песок лагун.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu