První zimní olympijské hry se konaly v roce 1924 ve Francii v lyžařském středisku Chamonix. Trvaly pouze 10 dní a původně se nazývaly “Týden zimních sportů”, ale po úspěšném vystoupení sportovců z 16 zemí v 16 sportech bylo uznáno, že se jedná o první zimní olympijské hry. Současně bylo rozhodnuto o pořádání zimních olympijských her ve čtyřletých intervalech.

Nyní se v Pekingu konají XXIV. zimní olympijské hry. Termín her byl změněn na dva týdny a kvůli pandemii se konají ve třech čínských městech najednou:

v Pekingu můžeme vidět tvrdou konkurenci hokejistů, krasobruslařů, rychlobruslařů a curlerů;
V Zhangjiakou se provozuje biatlon, lyžování, snowboarding a skoky na lyžích;
V Yanqingu se konají závody alpských lyžařů, bobistů, skeletonistů a sáňkařů.

Na těchto olympijských hrách se bude bojovat celkem o 109 medailí, přičemž oproti loňským zimním hrám přibylo dalších sedm sad medailí.

Kvůli událostem spojeným s koronaviry jsou účastníci zimních olympijských her nuceni žít a soutěžit v takzvaných “bublinách” a nesmějí vycházet za jejich hranice, což eliminuje kontakt s veřejností a zvyšuje bezpečnost sportovců.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

The first Winter Olympic Games were held in 1924 in France at the ski resort of Chamonix. They lasted only ten days and were originally called “Winter Sports Week”. But after the successful performance of athletes from 16 countries in 16 sports, it was decided to consider it the first Winter Olympic Games. It has also been decided to hold the Winter Olympic Games every four years.

The XXIV Winter Olympics are now taking place in Beijing. The games’ duration has changed to two weeks, and due to the pandemic, they are held in three Chinese cities at once:

  • In Beijing, one can witness the fierce struggle of hockey players, figure skaters, skaters, and curling players;
  • Zhangjiakou hosts competitions in biathlon, cross-country skiing, snowboarding, and ski jumping;
  • in Yanqing, skiers and bobsledders are competing; skeleton and luge events are also held there.

109 medal sets will be played at these Olympic Games. It is 7 sets more than at the last Winter Games.

Due to the COVID restrictions, participants of the Winter Olympic Games are forced to live and compete within the so-called “bubble areas” without a right to go beyond them, which excludes the possibility of contact with the local population and increases the safety of the athletes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Первые зимние олимпийские игры проходили в 1924 году во Франции на горнолыжном курорте Шамони. Длились они всего 10 дней и первоначально назывались «Зимняя спортивная неделя», но после успешного выступления спортсменов из 16 стран мира по 16 видам спорта было принято считать их первыми зимними Олимпийскими играми. Тогда же было принято решение проводить зимние Олимпийские игры с периодичностью в четыре года.

Сейчас в Пекине проходит XXIV зимняя Олимпиада. Время проведения игр изменилось до двух недель и в связи с пандемией проходят они сразу в трех китайских городах:

  • в Пекине мы можем наблюдать яростную борьбу хоккеистов, фигуристов, конькобежцев и игроков в керлинг;
  • в Чжанцзякоу проходят соревнования по: биатлону, лыжным гонкам, сноуборду, прыжкам с трамплина;
  • в Яньцине борются горнолыжники, бобслеисты, проходят соревнования по скелетону и санному спорту.

На этих Олимпийских играх будет разыграно 109 медале-комплектов, к прошлым зимним играм добавилось еще 7 комплектов медалей.

В связи с коронавирусными мероприятиями участники зимних Олимпийских игр вынуждены проживать и соревноваться в так называемых «пузырях» и у них нет права выхода за их приделы, что исключает возможность контактов с населением и увеличивает безопасность спортсменов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu