Израиль это древняя и многонациональная страна. Здесь каждый путешественник найдет себе занятие по душе: отдых на пляжах Средиземного или Красного моря, паломничество по святым местам трех религий, можно поправить здоровье на Мертвом море, а также просто попутешествовать по стране открывая каждый день для себя что-то новое.
Израиль принимает гостей круглый год. Этому способствует и разнообразие туров, и климатические условия.
Столица Израиля – Иерусалим – это и древнейший город Ближнего Востока, и центр паломничества верующих трех религий (христианство, иудаизм, мусульманство). Здесь находятся: храм Гроба Господня и Стена Плача, исторические памятники, древнейшие крепости и архитектурные раскопки. В Иерусалиме объединяются множество различных культур.
Развлекательной столицей Израиля является Тель-Авив. Здесь можно пройтись по лучшим мировым набережным с десятками пляжей, посетить концерты и галереи, а также побывать в самом большом в стране Художественном музее. Сюда любит приезжать молодежь, чтобы погулять в модных ресторанах и клубах до рассвета.
Красное море предлагает великолепные подводные прогулки и разнообразные водные развлечения круглый год.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Izrael je starobylá a kosmopolitní země. Každý cestovatel si zde najde něco podle svého gusta: dovolenou na plážích Středozemního nebo Rudého moře, pouť na svatá místa tří náboženství, můžete si zlepšit zdraví u Mrtvého moře nebo prostě jen cestovat po zemi a každý den objevovat něco nového.
Izrael vítá návštěvníky po celý rok. Umožňují to rozmanité zájezdy i klimatické podmínky.
Hlavní město Izraele – Jeruzalém je nejstarším městem Blízkého východu a poutním centrem tří náboženství (křesťanství, judaismu a islámu). Najdete zde Chrám Božího hrobu a Zeď nářků, historické památky, starobylé pevnosti a architektonické vykopávky. V Jeruzalémě se setkává mnoho různých kultur.
Hlavním městem zábavy Izraele je Tel Aviv. Můžete se zde projít po nejlepší promenádě na světě s desítkami pláží, navštívit koncerty a galerie a také největší muzeum umění v zemi. Mladí lidé sem rádi jezdí za nočními radovánkami do módních restaurací a klubů až do rána.
Rudé moře nabízí vynikající šnorchlování a řadu vodních aktivit po celý rok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Israel is an ancient and multinational country. Here every traveler will find something to his liking: vacation on the beaches of the Mediterranean or Red Sea, a pilgrimage to the holy places of three religions, you can improve your health at the Dead Sea, and just travel around the country discovering every day something new.
Israel receives guests all year round. This contributes to a variety of tours, and climatic conditions.
The capital of Israel – Jerusalem – is the oldest city in the Middle East, and a pilgrimage center of the three religions (Christianity, Judaism and Islam). There are: the Temple of the Holy Sepulcher and the Wailing Wall, historic monuments, ancient forts and architectural sites. Many different cultures come together in Jerusalem.
Entertainment capital of Israel is Tel Aviv. You can walk the world’s best promenade with dozens of beaches, visit concerts and galleries, as well as visit the largest art museum in the country. Young people like to come here to hang out in trendy restaurants and clubs until dawn.
The Red Sea offers great snorkeling and a variety of water activities all year round.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu