Before the pandemic, this town, like many other Italian cities, thrived on tourist infrastructure. The pandemic and isolation contributed to this prosperity. And then things seemed to be getting better. Anti-pandemic restrictions went down, the city began to wait for visitors, but the unforeseen happened – an outflow of visitors from the Russian Federation.
The fact is that from the beginning of the 21st century, travelers from Russia started buying real estate in the city. The cost of real estate in this Italian city was much lower than in the suburbs. Doctors, teachers, professors, actors came here to rest tired of the cold and slush.
The city was well integrated, with Poles, Ukrainians, and Romanians living here in addition to Russians. With a good standard of living, in Scaley fairly low food prices, you can afford to have breakfast in a seaside cafe, close to home. Residents are friendly and helpful. But it is not yet possible to come here from Russia for a vacation. Russian vaccines for the coronavirus are not yet recognized in Italy – this has created a tangible problem in the city’s tourism business. Many restaurants and cafes have menus in Russian and Russian-speaking waiters. Now the city hopes that Russian tourists will be replaced by their Italian counterparts, who missed free time during the pandemic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Před pandemií toto město, stejně jako mnoho dalších italských měst, prosperovalo díky turistické infrastruktuře. K této prosperitě přispěla pandemie a izolace. A pak se zdálo, že se situace zlepšuje. Protipandemická omezení padla, město začalo čekat na návštěvníky, ale stalo se něco nepředvídaného – odliv návštěvníků z Ruské federace.
Faktem je, že od počátku 21. století začali cestovatelé z Ruska kupovat ve městě nemovitosti. Cena nemovitostí v tomto italském městě byla mnohem nižší než na předměstí. Lékaři, učitelé, profesoři, herci si sem jezdili odpočinout unaveni zimou a plískanicemi.
Město bylo dobře integrované, kromě Rusů zde žili Poláci, Ukrajinci a Rumuni. Díky dobré životní úrovni, ve Scaley poměrně nízkým cenám potravin, jste si mohli dovolit posnídat v přímořské kavárně, blízko domova. Obyvatelé jsou přátelští a vstřícní. Zatím sem ale není možné přijet z Ruska na dovolenou. Ruské vakcíny proti koronaviru zatím nejsou v Itálii uznávány – to vytvořilo ve městě citelný problém v oblasti cestovního ruchu. Mnoho restaurací a kaváren má jídelní lístky v ruštině a rusky mluvící číšníky. Město nyní doufá, že ruské turisty nahradí jejich italští kolegové, kterým během pandemie chyběl volný čas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

До пандемии этот городок, как и множество других итальянских городов, процветал за счет туристической инфраструктуры. Пандемия и изоляция внесла свою черную лепту в это процветание. И вот вроде все начало налаживаться. Противопандемийные ограничения пошли на спад, в городе стали ждать гостей, но случилось непредвиденное – отток гостей из Российской Федерации.
Дело в том, что с начала 21 столетия в этом городе стали покупать недвижимость путешественники из России. Стоимость недвижимости в этом итальянском городе была намного меньше, чем в Подмосковье. Сюда приезжали отдыхать устав от холода и слякоти врачи, учителя, профессора, актеры.
В городе хорошая интеграция, здесь помимо русских живут и поляки, и украинцы, и румыны. При хорошем уровне жизни, в Скалее достаточно невысокие цены на продукты питания, можно позволить себе завтракать в прибрежном кафе, недалеко от дома. Жители приветливы и доброжелательны. Но на отдых приехать сюда из России пока нельзя. Российские вакцины от коронавируса пока не признаны в Италии – это создало ощутимую проблему в туристическом бизнесе города. Во многих ресторанах, кафе созданы меню на русском языке и работают русскоговорящие официанты. Теперь в городе надеются, что российских туристов заменят свои итальянские, которые за время пандемии соскучились по свободному отдыху.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu