Испанские исследователи из известной компании проанализировали изменение цен в курортных отелях. Сравнивали цены в этом году и цены, которые были два года назад, до начала пандемии. Как оказалось быстрее всего выросли цены в Греции. Гостиницы в этой стране подорожали примерно на 110%. А вот в турецких пятизвездочных отелях цены наоборот стали ниже.
Если судить по отчетам испанской компании среднестатистическая цена за номер в пятизвездном отеле составляет около 240 евро, что на 110% выше, чем в 2019 году, а вот остальные отели подорожали не так сильно. Стоимость номера в четырехзвенном отеле возросла всего на 63%, а в трехзвездном на 19%, что составляет 190 и 118 евро. Тем не менее, несмотря на вроде бы невысокий уровень поднятых цен, в Греции оказались самые дорогие именно четырех и трехзвездочные отели по сравнению с другими странами. Пятизвездочные отели дороже только во Франции (около 420 евро) и Италии (около 400 евро).
На данный момент времени во многих туристических странах наблюдается снижение цен на отели имеющие 4-звезды и меньше. Самой недорогой (по стоимости одной ночи в отеле) признана Турция. Цены на номера в отелях снизились примерно на 10%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Španělští výzkumníci ze známé společnosti analyzovali změny cen v hotelích v letoviscích. Porovnávali letošní ceny s cenami před dvěma lety, tedy před pandemií. Ukázalo se, že nejrychleji rostly ceny v Řecku. Hotely v této zemi zdražily přibližně o 110 %. V tureckých pětihvězdičkových hotelech naopak ceny klesly.
Soudě podle zpráv španělské společnosti je průměrná cena za pokoj v pětihvězdičkových hotelech přibližně 240 eur, což je o 110 % více než v roce 2019, ale ostatní hotely tolik nezdražily. Ceny pokojů ve čtyřhvězdičkových hotelech se zvýšily pouze o 63 % a ve tříhvězdičkových hotelech o 19 %, což je 190 a 118 eur. I přes zdánlivě malý nárůst cen se však ukázalo, že čtyřhvězdičkové a tříhvězdičkové hotely v Řecku jsou ve srovnání s ostatními zeměmi nejdražší. Pětihvězdičkové hotely jsou dražší pouze ve Francii (cca 420 eur) a Itálii (cca 400 eur).
V současné době lze v mnoha turistických destinacích pozorovat pokles cen čtyřhvězdičkových a méně hvězdičkových hotelů. Nejlevnější (z hlediska ceny za noc v hotelu) je Turecko. Ceny hotelových pokojů klesly přibližně o 10 %.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Spanish researchers from a well-known company have analyzed the change in prices in resort hotels. They compared prices this year and prices that were two years ago, before the pandemic. It turned out that prices rose fastest in Greece. Hotels in that country went up by about 110%. But in Turkey five-star hotels prices are lower.
Judging by the reports of the Spanish company the average price for a room in five-star hotels is about 240 euros, which is 110% higher than in 2019, but other hotels have not risen so much. Room rates at a four-star hotel are up only 63 percent and at a three-star hotel 19 percent, which is €190 and €118. However, despite the seemingly not high level of raised prices, exactly four and three-star hotels in Greece have turned out to be the most expensive in comparison with other countries. Five-star hotels are more expensive only in France (about 420 euros) and Italy (about 400 euros).
At the moment in many tourist countries there is a decrease in prices for hotels of 4 stars and less. The most inexpensive (in terms of cost per night in the hotel) recognized Turkey. Hotel room rates have dropped by about 10%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu