Представители некоторых туристических компаний ввели новую услугу для путешественников публикацию советов как сэкономить на поездке, оптимальные даты для туров и когда и где лучше заказать билеты на рейс.
Если говорить о регулярных авиарейсах, то экономнее приобрести билет на рейс, отправляющийся в понедельник, вторник и четверг. Если позволяет время можно выбрать рейс с пересадкой, заодно посетив и другую страну и сэкономив на перелете.
С чартерными рейсами лучше рассмотреть вариант ближайшего вылета, так как часто туроператор дает специальные предложения на незабронированные места в последний день, что позволяет сэкономить на перелете и значительно удешевляет весь турпакет.
Есть возможность экономии и при размещении в отеле. Например, в большинстве случаев отели предлагают акции если заказывать «режим питания» не только с завтраком, но и ужином по цене завтрака. В некоторых отелях ужин можно заменять обедом.
Еще одна полезная рекомендация от экспертов туроператоров не планировать поездки в Тайланд и Китай во время праздников. Так как обычно во время национальных праздников цены выше и количество мест в отелях ограничено. Существенные скидки в отелях обычно ждут путешественников во время низкого сезона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Zástupci některých cestovních kanceláří zavedli novou službu pro cestovatele, v níž zveřejňují tipy, jak ušetřit na cestování, jaké jsou nejlepší termíny zájezdů a kdy a kde je nejlepší rezervovat letenky.
Pokud jde o pravidelné lety, je výhodnější koupit si letenku na let s odletem v pondělí, úterý a čtvrtek. Pokud vám to čas dovolí, můžete využít přestupní let a zároveň navštívit jinou zemi a ušetřit za letenku.
U charterových letů je lepší zvážit nejbližší volný let, protože cestovní kanceláře často poskytují speciální nabídky na nerezervovaná místa v poslední den, čímž ušetříte za letenky a výrazně snížíte cenu celého zájezdu.
Ušetřit lze také na ubytování v hotelu. Například ve většině případů hotely nabízejí akce, pokud si objednáte “stravovací plán” nejen se snídaní, ale i s večeří za cenu snídaně. V některých hotelech můžete večeři nahradit obědem.
Další užitečné doporučení odborníků z cestovních kanceláří je neplánovat cesty do Thajska a Číny během prázdnin. Během státních svátků jsou ceny zpravidla vyšší a počet hotelových pokojů je omezen. Výrazné slevy v hotelech obvykle čekají na cestovatele mimo sezónu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Representatives of some travel companies have introduced a new service for travelers to publish tips on how to save money on a trip, the best dates for tours and when and where it is better to book tickets for the flight.
If we talk about regular flights, it is more economical to buy a ticket for a flight departing on Monday, Tuesday and Thursday. If time permits, you can choose a flight with a connection, and at the same time visiting another country and saving money on the flight.
With charter flights it is better to choose the nearest departure, because tour operators often give special offers for unbooked seats on the last day, which allows you to save on flights and significantly reduces the cost of the entire tour package.
There is an opportunity to save money on hotel accommodations. For example, in most cases hotels offer promotions if you order “meal plan” not only with breakfast, but also dinner for the price of breakfast. In some hotels, dinner can be replaced with lunch.
Another useful recommendation from the experts of tour operators not to plan trips to Thailand and China during the holidays. Since usually during the national holidays the prices are higher and the number of hotel rooms is limited. Significant discounts in hotels usually wait for travelers during the low season.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu