Путешественникам с маленькими детьми будет интересно узнать, что в Малайзии нет детских колясок. Их там не производят.
В большинстве Европейских стран есть детские коляски, разнообразных вариантов, для прогулки с детьми. В странах Азии эти приспособления не используются.
В тропической Малайзии вы не встретите родителей перевозящих детей в колясках. На улицах, рынках, магазинах, в парках младенцев носят на руках или в специальных рюкзаках расположенных на груди. Здесь нет детских колясок, их не производят и не продают, так как в них нет необходимости.
В большинстве своем жители Малайзии передвигаются, используя скутер. Автомобиль здесь считается роскошью. Вот и детей перевозят на скутерах. На улицах часто можно увидеть по пять человек, не считая младенца на руках, на одном скутере. Техника безопасности на дорогах на грани фантастики, «все в руках судьбы». Пенсионеры в основном передвигаются на велосипедах. Пешком передвигаются только бездомные бродяги.
У малайцев не приняты прогулки просто так. Мамы чаще всего сидят дома или на улице, дети играют или находятся рядом. А если возникла необходимость выйти из дома, то на авто или другом транспорте. Можно поехать всей семьей в парк, и отдохнуть там какой – то период времени.
Не встретите вы детских колясок, путешествуя по Египту, Арабским Эмиратам, Индии, Таиланду, Индонезии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Cestující s malými dětmi bude zajímat, že v Malajsii nejsou k dispozici dětské kočárky. Tam se nevyrábějí.
Ve většině evropských zemí jsou k dispozici kočárky pro chůzi s dětmi v různých variantách. Tato zařízení se v asijských zemích nepoužívají.
V tropické Malajsii nenajdete rodiče s dětmi v kočárku. Na ulicích, trzích, v obchodech a parcích se děti nosí v náručí nebo ve speciálních batůžcích umístěných na hrudi. Kočárky se zde nevyrábějí ani neprodávají, protože nejsou potřeba.
Většina lidí v Malajsii se pohybuje na skútru. Auto je zde považováno za luxus. Tehdy se děti přepravují na koloběžkách. Na ulicích můžete často potkat pět lidí na jednom skútru, nepočítaje dítě v náručí. Bezpečnost silničního provozu je na pokraji fantazie, “vše je v rukou osudu”. Důchodci většinou cestují na kole. Pěšky se pohybují pouze tuláci bez domova.
Malajci nechodí na procházky jen tak. Matky jsou nejčastěji doma nebo venku, zatímco si děti hrají nebo jsou poblíž. Pokud musíte opustit dům, můžete si vzít auto nebo jiný dopravní prostředek. Do parku můžete vyrazit jako rodina a nějakou dobu tam odpočívat.
V Egyptě, Arabských emirátech, Indii, Thajsku nebo Indonésii kočárky necestují.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Travelers with young children will be interested to know that there are no strollers in Malaysia. They don’t make them there.
Most European countries have strollers, a variety of options, for walking with children. These devices are not used in Asian countries.
In tropical Malaysia, you will not find parents carrying children in strollers. In the streets, markets, stores, parks, babies are carried in the arms or in special backpacks placed on the chest. There are no baby strollers here, they are not made or sold because there is no need for them.
Most Malaysians move around using a scooter. A car is considered a luxury here. That’s why children are transported on scooters. On the streets you can often see five people, not counting the baby in their arms, on one scooter. Safety on the roads on the verge of fantasy, “all in the hands of fate. Pensioners mostly travel by bicycle. Only homeless vagrants move on foot.
The Malays don’t take walks for nothing. Mothers are most often at home or outside, while children play or are nearby. And if the need arose to leave the house, then by car or other transport. You can go as a family to the park, and rest there for a period of time.
You will not find baby carriages while traveling in Egypt, the Arab Emirates, India, Thailand, Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu