Maďarské úřady oznámily změny v platnosti očkovacích průkazů pro cestující, kteří vstupují do země. Nyní je pro získání povolení ke vstupu nutné předložit potvrzení o očkování nejdříve šest měsíců před návštěvou země. Termíny přeočkování dospělých byly posunuty na čtyři měsíce po úplném očkování.

Dobrou zprávou je, že cestující, kteří se nechali očkovat vakcínou Sputnik Lite, jsou v Maďarsku přijímáni. Osoby očkované vakcínou Sputnik Lite mohou do země vstoupit bez předložení negativního výsledku PCR testu a nezletilí cestující mohou do země vstoupit bez předložení očkovacího průkazu, postačí potvrzení dospělé osoby, se kterou dítě cestuje.

Maďarsko je pozoruhodně krásná země, která se nachází téměř ve středu Evropy, a přesto si zachovává svou vlastní identitu a tradice. V zemi je mnoho zajímavých míst, která stojí za to navštívit, protože vše, co se v Evropě událo, zanechalo na tváři Maďarska nesmazatelnou stopu. Gotika a baroko, klasicismus a renesance se zde snoubí.

Dunaj protékající zemí s termálními prameny vždy přitahuje cestovatele za zdravím a wellness.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

The Hungarian authorities have announced changes in the validity of vaccination certificates for travelers entering the country. To obtain the entry permit, it is now necessary to show a vaccination certificate received no earlier than six months before the visit. In turn, the terms of revaccination for adults were changed to four months after full vaccination.

The good news is that Hungary accepts travelers vaccinated with Sputnik Lite. Such persons can enter the country without having to show a negative PCR test result, whereas minor travelers are allowed to enter even without a vaccination certificate — a certificate of the adult with whom the child is traveling will be sufficient.

Hungary is an amazingly picturesque country located almost in the center of Europe and preserved its identity and traditions. It can boast numerous interesting places worthy of a visit, as everything that happened in Europe has left its indelible mark on the country’s heritage. Gothic, Baroque, Classicism, and Renaissance harmoniously coexist there.

The Danube, with its thermal springs, flows through the country and invariably attracts travelers who would like to improve their health and just have a nice vacation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Венгерские власти озвучили изменения сроков действия прививочных сертификатов въезжающих в страну путешественников. Теперь, что бы получить разрешение на въезд необходимо предъявить свидетельство о полученной прививке не раньше, чем за шесть месяцев до посещения страны. А сроки ревакцинации для совершеннолетних перенесли, на четыре месяца после получения полной вакцинации.

Из хороших новостей – в Венгрии принимают путешественников, получивших прививку «Спутником Лайт». Лица вакцинированные «Спутником Лайт», могут въехать в страну без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, а несовершеннолетние путешественники допускаются в страну без предъявления прививочного сертификата, достаточно сертификата взрослого, с которым ребенок путешествует.

Венгрия – удивительно красивая страна, расположенная практически в центре Европы, но сохранившая свою самобытность и традиции. В стране много интересных мест, достойных посещения, так как все, что происходило в Европе, оставило свою неизгладимую печать в облике Венгрии. Здесь гармонично соседствует готика и барокко, классицизм и ренессанс.

Дунай, протекающий по территории страны, со своими термальными источниками неизменно привлекает путешественников желающих поправить здоровье и просто приятно отдохнуть.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu