Таиланд готовиться принимать туристов из Китая. В связи с этим руководство Министерства здравоохранения планирует ввести новые правила при въезде в страну.
Планируется вернуться к антиковидным ограничениям. Путешественники при въезде в страну должны иметь как минимум две полученные вакцины. Власти страны опасаются, что в связи с возвращением китайских туристов в стране увеличиться количество случаев Covid-19.
Когда будут введены противоковидные меры, не уточняется, а вот первый китайский авиарейс вылетает из Бангкока в Таиланд в первой декаде января. Принятие таких мер не подтверждено официальными источниками. Введение предъявления подтверждения вакцинации, масочного режима при посещении общественных мест и проезде в общественном транспорте должно быть одобрено кабинетом Министров. Возможно, такого подтверждения и не будет.
Таиланд это красивейшая природа с чистыми пляжами, с внушительными религиозными сооружениями, дешевым шоппингом и оригинальной местной кухней.
Лучше всего для отдыха с семьей подходят такие курорты как: Самуи, Хуа Хина, Пхукет и Краби. Благодаря чистому песку, лазурной воде, специальному детскому меню и интереснейшей программе развлечений отдыхающие получат незабываемые впечатления.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Thajsko se chystá přivítat turisty z Číny. V této souvislosti plánuje vedení ministerstva zdravotnictví zavést nová pravidla pro vstup do země.
V plánu je vrátit se k omezením proti kovaříkům. Cestující musí mít při vstupu do země alespoň dvě očkování. Úřady se obávají, že s návratem čínských turistů se počet případů Covid-19 v zemi zvýší.
Není upřesněno, kdy budou opatření proti skrývání zavedena, ale první čínský let z Bangkoku do Thajska se uskuteční v první lednové dekádě. Přijetí těchto opatření nebylo z oficiálních zdrojů potvrzeno. Zavedení potvrzení o očkování, režimu roušek při návštěvě veřejných míst a cestování veřejnou dopravou musí schválit kabinet ministrů. Takové potvrzení nemusí existovat.
Thajsko je krásná země s čistými plážemi, působivými církevními stavbami, levnými nákupy a autentickou místní kuchyní.
Nejlepšími letovisky pro rodinnou dovolenou jsou Ko Samui, Hua Hin, Phuket a Krabi: Samui, Hua Hin, Phuket a Krabi. Čistý písek, azurová voda, speciální dětské menu a pestrý zábavní program jsou zárukou nezapomenutelných zážitků.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Thailand is preparing to receive tourists from China. In this regard, the leadership of the Ministry of Health plans to introduce new rules for entry into the country.
The plan is to return to anti-covid restrictions. Travelers must have at least two vaccines received when entering the country. Authorities fear that with the return of Chinese tourists in the country will increase the number of cases of Covid-19.
It is not specified when the anti-coveting measures will be introduced, but the first Chinese flight will depart from Bangkok to Thailand in the first decade of January. The adoption of such measures is not confirmed by official sources. The introduction of the vaccination confirmation, the mask regime when visiting public places and travel on public transport must be approved by the Cabinet of Ministers. There may be no such confirmation.
Thailand is a beautiful nature with clean beaches, with impressive religious buildings, cheap shopping and original local cuisine.
The best resorts for a vacation with the family are such as: Samui, Hua Hin, Phuket and Krabi. Thanks to the clean sand, azure water, a special children’s menu and an interesting program of entertainment holidaymakers will have an unforgettable experience.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu