Otevření vstupu pro cestující z celého světa od druhého zimního měsíce oznámila národní vláda. Zavádí se systém Test & Go. Podle pravidel tohoto systému je pro vstup do země nutné:

 • dva týdny před odjezdem na webových stránkách potvrďte očkování vakcínami schválenými pro danou zemi, kterých je osm;
 • tři dny před odletem si nechte udělat negativní PCR test, po příletu do Thajska podstoupíte PCR test a čtyři dny po příletu další test;
 • mít zdravotní pojištění za přibližně 50 000 amerických dolarů;
 • jestliže jste očkováni vakcínou Covid-19, musíte potvrdit, že jste zdraví a že jste byli očkováni alespoň jednou dávkou vakcíny Covid-19.

Pro ty, kteří nebyli očkováni nebo obdrželi vakcínu, která není v zemi akceptována, zůstává vstup do Thajska uzavřen.

Program “pískoviště”, který v současné době probíhá na Phuketu, Krabi, Phang Nga a Surat Thani (Ko Samui, Ko Phang Nga, Ko Tao), bude doplněn o Chonburi (Bang Lamung, Pattaya, Siracha, Si Chang, Na Jomtien a Bang Sarai) a Trat (Ko Chang). Program nyní vyžaduje týdenní přítomnost na místě odbavení před cestou turisty do dalších míst v království a opakovaný PCR test přibližně pět dní po příjezdu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

The country’s government has announced the opening of the state borders to travelers from all over the world from the second month of winter. The Test & Go scheme is now implemented for guests. According to it, to enter the country, a traveler must:

 • confirm his or her vaccination with any of eight vaccines approved in the country on the website two weeks before the departure;
 • get a negative result of a PCR test three days before the departure; upon arrival in Thailand, one will have to take a second PCR test and then another one four days later;
 • have health insurance in an amount of at least 50,000 USD;
 • confirm that you are healthy and have been vaccinated with at least one dose of a vaccine, provided you have recovered from COVID-19.

For those who do not have a vaccination certificate or are vaccinated with a substance not approved in the country, entry to Thailand is still prohibited.

The sandbox program, which is currently implemented in Phuket, Krabi, Phang Nga, and Surat Thani (Koh Samui, Koh Phang Nga, Koh Tao), will be extended to Chonburi (Bang Lamung, Pattaya, Siracha, Si Chang, Na Jomtien, and Bang Sarai) and Trat (Koh Chang). This program prescribes a one-week stay at the place of registration before a tourist can go traveling to other places in the kingdom and another PCR testing about five days after arrival in the country.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Открытие въезда для путешественников со всего мира, со второго месяца зимы, анонсировало правительство страны. Вводится в действие система Test & Go. По правилам этой системы для въезда в страну необходимо:

 • за две недели до отъезда подтвердить на сайте вакцинацию одобренными в стране вакцинами, их восемь;
 • получить отрицательный результат ПЦР-теста за трое суток до отъезда, затем по приезду на Таиланд придется пройти ПЦР-тестирование и следом еще одно через четыре дня после приезда;
 • иметь медицинскую страховку примерно на 50000 американских долларов;
 • если ВЫ переболели Covid-19, то Вам необходимо подтвердить, что вы здоровы, и привиты хотя бы одной дозой вакцины от Covid-19.

Для тех, у кого нет прививки или она сделана не принятой в стране вакциной, въезд на Таиланд останется закрытым.

Программа «песочница», которая действует сейчас на Пхукете, Краби, Пханг Нга и Сурат Тани (Ко Самуи, Ко Пханг Нга, Ко Тао), дополнится Чонбури (Банг Ламунг, Паттайя, Сирача, Си Чанг, На Джомтьен и Банг Сарай) и Трат (Ко Чанг). Сейчас эта программа требует соблюдения недельного присутствия на месте регистрации, до того как турист отправится путешествовать по другим местам королевства и повторного ПЦР-тестирования примерно через пять дней после прибытия в страну.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu