В связи с тем, что в результате мирового кризиса цены на курортах растут как на дрожжах путешественники изучают туристический рынок и ищут альтернативный отдых сильно подорожавшим Турции и Египту. И здесь наметились серьезные изменения, курорты в Китае, не требующие виз и отличающиеся большим климатическим многообразием.
Китай является одной из крупнейших стран в мире. Самобытная культура и отличный от западного образ жизни китайцев всегда привлекал путешественников. Сочетание высоких технологий и древнейших традиций магическим образом делают эту страну одной из самых интересных для гостей. Во время пандемии туристический поток в Китае был перекрыт, а сейчас в стране делается все, чтобы восстановить туристическую индустрию в прежнем виде и даже увеличить количество путешественников приезжающих отдохнуть и прикоснуться к тайнам Поднебесной.
Одним из наиболее посещаемых городов является Гонконг, который раскинулся на 260 островах. Здесь очень тесно переплетаются местный колорит и западный ритм жизни, небоскребы из стекла и металла и маленькие деревенские домишки.
Для любителей тишины и самопознания будет интересно посетить монастырь Шаолинь, а любителей пляжного отдыха ждут многочисленные комфортабельные отели на побережье страны.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Vzhledem k tomu, že ceny letovisek v důsledku celosvětové krize rostou, cestovatelé zkoumají turistický trh a hledají alternativy k silně předraženým Turecku a Egyptu. Velkou změnu přináší bezvízový styk s klimaticky rozmanitými letovisky v Číně.
Čína je jednou z největších zemí světa. Osobitá kultura a životní styl Číňanů vždy přitahovaly cestovatele. Kombinace špičkových technologií a starobylých tradic z ní kouzlí jednu z nejzajímavějších zemí pro návštěvníky. Zatímco během pandemie se příliv turistů zastavil, nyní země dělá vše pro to, aby znovu získala dřívější podobu turistického průmyslu a ještě zvýšila počet cestovatelů, kteří si přijíždějí odpočinout od tajů Říše středu.
Jedním z nejnavštěvovanějších měst je Hongkong, který se rozkládá na 260 ostrovech. Místní kolorit a západní životní styl, skleněné a kovové mrakodrapy i malé vesnické domky se zde úzce prolínají.
Klášter Šaolin je skvělým místem pro návštěvu a poznávání klidu a milovníci pláží ocení mnoho komfortních hotelů podél pobřeží země.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Due to the fact that, as a result of the global crisis, prices at resorts are rising like yeast, travelers are studying the tourist market and looking for an alternative holiday to the heavily overpriced Turkey and Egypt. And here are some serious changes, resorts in China, which do not require visas and are characterized by great climatic diversity.
China is one of the largest countries in the world. The distinctive culture and lifestyles of the Chinese, which are different from Western, have always attracted travelers. The combination of high technology and ancient traditions magically makes this country one of the most interesting for the visitors. During the pandemic, the flow of tourists in China was blocked, and now the country is doing everything to restore the tourism industry in its former form and even increase the number of travelers who come to rest and touch the mysteries of the Middle Kingdom.
One of the most visited cities is Hong Kong, which is spread over 260 islands. Local colour and Western rhythm of life, glass and metal skyscrapers and small village houses are closely intertwined here.
For fans of silence and self-knowledge will be interesting to visit the monastery Shaolin, and beach lovers are waiting for a number of comfortable hotels on the coast of the country.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu