Хорватия славится чистым морем, свежим воздухом и районами, в которых сохраняется средневековая атмосфера. Страна отлично подходит для тех, кто любит гулять по улицам и обожает природу.
Курорты Хорватии отличаются друг от друга и каждый турист сможет здесь найти то, что придется по душе конкретно ему.
Например, на полуострове Истрия можно спастись от шумного города, наслаждаясь видом огромных зеленых холмов. Здесь особенно красиво ранней осенью. Воздух на полуострове очень чистый, как впрочем и вода в море, правда пляжи здесь скалистые. Городок Пореч, который находится на Истре удивит древнеримскими храмами, а также уютными кафе в центре города.
Довольно сильно отличается от Истры Средняя Далмация, которая является идеальным местом для скалолазов. Скалы здесь огромные, однако нередко в Средней Далмации отдыхают с детьми. Пляжи здесь имеют довольно большую территорию и являются галечными. Довольно популярным на данном курорте является город Сплит, который считается городом контрастов. Здесь находится довольно большое количество средневековых архитектурных элементов.
В обязательном порядке рекомендуется посетить пляж «Золотой мыс», который является своего рода визитной карточкой страны.
Более дорогим курортом считается Южная Далмация, где довольно известным курортом является город Дубровник. Именно здесь находятся дорогие отели и самый длинный курортный сезон. Купаются в Дубровнике даже в осеннее время года.
Независимо от того, какой курорт для отдыха выбирают туристы, они неизменно возвращаются из Хорватии отдохнувшими и полными сил.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Chorvatsko je známé svým čistým mořem, čerstvým vzduchem a oblastmi, které si zachovávají středověkou atmosféru. Země je ideální pro ty, kteří milují pobyt venku a obdivují přírodu.
Chorvatská letoviska se od sebe liší a každý turista si zde najde něco podle svého gusta.
Istrijský poloostrov nabízí únik z rušného města a krásný výhled na obrovské zelené kopce. Obzvlášť krásná je na začátku podzimu. Vzduch na poloostrově je velmi čistý, stejně jako voda v moři, i když pláže jsou kamenité. Městečko Poreč, které leží na řece Istře, nabízí starobylé římské kostely a útulné kavárny v centru města.
Poněkud odlišná od Istrie je Střední Dalmácie, která je ideálním místem pro horolezce. Útesy jsou zde obrovské, ale dovolená ve Střední Dalmácii s dětmi není neobvyklá. Pláže jsou poměrně dlouhé a oblázkové. Poměrně oblíbeným městem v tomto letovisku je Split, který je považován za město kontrastů. Je zde poměrně dost středověkých architektonických prvků.
Návštěva pláže na Zlatém výběžku, která je dominantou země, je nutností.
Dražším letoviskem je jižní Dalmácie, kde je vyhlášenou destinací město Dubrovník. Právě zde se nacházejí nejdražší hotely a nejdelší lázeňská sezóna. Koupání v Dubrovníku je možné i v podzimním období.
Ať už si turisté vyberou kterékoli letovisko, vždy se z Chorvatska vracejí odpočatí a plní energie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Croatia is famous for its clean sea, fresh air and areas with a medieval atmosphere. The country is perfect for those who love to walk around the streets and adore nature.
Resorts of Croatia is different from each other and every tourist can find something that will suit him.
For example, on the peninsula of Istria can escape from the bustling city while enjoying the view of huge green hills. It is especially beautiful in early autumn. The air on the peninsula is very clean, as well as the water in the sea, though the beaches are rocky. City of Porec, which is located on the Istra river will surprise you with ancient Roman temples and a cozy cafe in the city center.
Quite different from Istria is Middle Dalmatia, which is an ideal place for rock climbers. The cliffs here are huge, but it is not uncommon to vacation in Middle Dalmatia with children. The beaches here have a fairly large area and are pebbly. Quite popular in this resort is the city of Split, which is considered a city of contrasts. There is a fairly large number of medieval architectural elements.
It is recommended to visit the beach “Golden Cape”, which is a kind of a calling card of the country.
More expensive resort is considered South Dalmatia, where a fairly well-known resort is the city of Dubrovnik. Here are the most expensive hotels and the longest holiday season. Swim in Dubrovnik, even in the autumn season.
Regardless of which resort tourists choose to vacation, they invariably return from Croatia rested and full of energy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu