The Economist орубликовала рейтинг мировых городов по стоимости отдыха в 2022 году.
Два мегаполиса мира поделили первенство это: Нью-Йорк и Сингапур. В последнее десятилетие жизнь дорожает во всем мире, это коснулось и цен на отдых. Но в этом году наиболее сильный скачок цен был зафиксирован в американском Нью-Йорке, Сингапур сменил второе место на первое.
В десятку лидеров по стоимости жизни вошли:

1. Нью-Йорк (США) и Сингапур
2. Тель-Авив (Израиль)
3. Гонконг (Китай) и Лос-Анджелес (США)
4. Цюрих (Швейцария)
5. Женева (Швейцария)
6. Сан-Франциско (США)
7. Париж (Франция)
8. Копенгаген (Дания)
9. Сидней (Австралия)
Пообедать в самом дешевом ресторане Нью-Йорка обойдется посетителю в двадцать пять долларов.
За этот год Сингапур также поднялся на первую ступень по стоимости жизни. В этом городе очень высокие цены на жилье, а сэкономить путешественники смогут только если будут кушать в фуд-кортах. Еда на улицах Сингапура всегда была хорошо приготовлена и при соблюдении всех гигиенических мер.
В Европе самым дорогим городом считается отдых в Швейцарии, на соседней строчке традиционно расположился «город влюбленных» Париж. Самым дешевым считается отдых на Шри-Ланке.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Časopis The Economist sestavil žebříček světových měst podle ceny dovolené v roce 2022.
Dvě světová velkoměsta se dělí o prvenství: New York a Singapur. V posledním desetiletí se život na celém světě zdražil, což se projevilo i na cenách dovolených. Největší cenový skok však letos zaznamenal americký New York, kde se Singapur posunul z druhého na první místo.
Do první desítky z hlediska životních nákladů patří:

1. New York (USA) a Singapur
2. Tel Aviv (Izrael)
3. Hongkong, Čína a Los Angeles, USA
4. Curych (Švýcarsko)
5. Ženeva (Švýcarsko)
6. San Francisco (USA)
7. Paříž (Francie)
8. Kodaň (Dánsko)
9. Sydney (Austrálie)
Jídlo v nejlevnější restauraci v New Yorku přijde návštěvníka na pětadvacet dolarů.
Singapur se letos také vyšplhal na první místo v žebříčku životních nákladů. Ceny ubytování jsou v tomto městě velmi vysoké a cestující mohou ušetřit pouze tehdy, pokud se stravují ve stravovacích zařízeních. Jídlo na singapurských ulicích bylo vždy dobře připravené a se všemi hygienickými opatřeními.
V Evropě je nejdražším městem Švýcarsko a hned za ním Paříž, tradičně “město zamilovaných”. Srí Lanka je považována za nejlevnější dovolenou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

The Economist orublikovala ranked the world’s cities on the cost of recreation in 2022.
Two megacities of the world have shared the lead: New York and Singapore. In the last decade, life has become more and more expensive all over the world, and vacation prices are also affected. But this year the strongest jump in prices was recorded in American New York, Singapore has moved from second place to first.
In the top ten of the cost of living are:

1. New York (USA) and Singapore
2. Tel Aviv, Israel
3. Hong Kong (China) and Los Angeles (USA)
4. Zurich (Switzerland)
5. Geneva (Switzerland)
6. San Francisco (USA)
7. Paris (France)
8. Copenhagen (Denmark)
9. Sydney, Australia
To dine at the cheapest restaurant in New York City would cost the visitor twenty-five dollars.
Singapore has also risen to the top of the cost of living this year. This city has very high lodging prices, and travelers can only save money if they eat in food courts. The food on the streets of Singapore has always been well prepared and with all hygienic measures followed.
In Europe, the most expensive city is vacation in Switzerland, on the next line is traditionally located the “city of lovers,” Paris. The cheapest vacation is considered to be in Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu