Одна из путешественниц поделилась интересной информацией, которую узнала, посетив небольшой турецкий город Измир. Ее давно занимал вопрос, почему в Турции используют двухэтажные чайники и стаканы во время чаепития. Путешественница решила изучить традиции Турции и для этого приехала в Измир и сняла комнату в доме местного жителя. По ее словам жители Турции независимо от положения в обществе испытывают чувство гордости за свою нацию, очень чтут традиции своего народа и любят колоритно украшать свое жилье.
Чаепитие одна из древнейших традиций в стране. Чай пьют по поводу и без, около десятка раз в день. Для ритуала чаепития предназначены специальные чайники, в нижнем чайнике закипает вода, а в верхнем находится заварка. После закипания воды в нижнем чайнике, ею заливают заварку и ставят чайник сверху. Таким образом чай остается горячим достаточно долго. Пить чай нужно минут через пять после заваривания.
Чай пьют из специальных стаканов имеющих изогнутую форму – армуду. Необычная форма стакана не позволяет попавшим вместе с водой чаинкам подниматься наверх. Во время настоящего турецкого чаепития не принято использовать сито, поэтому и появилась необычная форма прозрачного стакана для чаепития.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Jedna cestovatelka se podělila o zajímavou informaci, kterou se dozvěděla při návštěvě malého tureckého města Izmir. Dlouho přemýšlela, proč se v Turecku při čajových dýcháncích používají dvoupatrové konvice a sklenice. Cestovatelka se rozhodla prozkoumat turecké tradice, a proto odcestovala do Izmiru a pronajala si pokoj v domě jednoho místního muže. Podle ní jsou Turci bez ohledu na své postavení ve společnosti hrdí na svůj národ, ctí tradice svého národa a rádi si pestře zdobí své domovy.
Pití čaje je jednou z nejstarších tradic v zemi. Čaj se pije s rozumem i bez něj, asi tucetkrát denně. K tomuto rituálu se používají speciální konvičky, v dolní je vroucí voda a v horní se vaří čaj. Jakmile se voda ve spodní konvičce uvaří, nalije se na uvařený čaj a konvička se postaví nahoru. Čaj tak zůstane dlouho horký. Čaj se vaří asi pět minut.
Čaj se pije ze speciálního zahnutého šálku – armudu. Neobvyklý tvar skla zabraňuje tomu, aby čajové kuličky, které obsahují vodu, plavaly vzhůru. Při pravém tureckém pití čaje není zvykem používat sítko, a proto se objevil neobvyklý tvar průhledné čajové sklenice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

One traveler shared an interesting piece of information she learned while visiting the small Turkish city of Izmir. She had long wondered why in Turkey they use double-decker teapots and glasses during tea drinking. The traveler decided to study the traditions of Turkey and for this purpose she came to Izmir and rented a room in the house of a local resident. According to her, the people of Turkey, regardless of their position in society, have a sense of pride in their nation, honor the traditions of their people and love to colorfully decorate their homes.
Tea drinking is one of the oldest traditions in the country. Tea is drunk on occasion and without, about a dozen times a day. For the ritual of tea drinking special teapots are designed, in the lower teapot boils water, and in the upper is the brew. Once the water in the lower teapot boils, they pour the brew into it and put the teapot on top. This way, the tea stays hot long enough. Tea is drunk about five minutes after brewing.
Tea is drunk from special cups which have a curved shape – armudu. The unusual shape of the cup does not allow the tea stagnates with the water to rise to the top. In real Turkish tea drinking it is not customary to use a sieve, which is why an unusual form of transparent tea glass appeared.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu