Zprávy Kambodža

Exotická země, která otevřela své pohostinné hranice cestovatelům již v prosinci 2021, čeká na očkované cestovatele. Kromě vakcín uznaných Světovou zdravotnickou organizací jsou v Kambodži uznávány také ruské vakcíny Sputnik V, Sputnik Lite a EpicVacCorona. Cestující s očkovacím průkazem mohou vstoupit do země bez karantény, ale musí mít nejpozději tři dny před překročením kambodžských hranic negativní výsledky PCR testu. Také na letišti v Kambodži bude nutné provést rychlý test na antigeny v krvi, je to zdarma a poměrně rychle v čase (výsledek do 20 minut).

Kambodža – země, kde se úzce prolíná chudoba a luxus, málo služeb a čistota azurových pláží. Je to země s bohatou historií, starobylými chrámy a úchvatnou přírodou.

Království leží v jižní části Indočínského poloostrova, obklopené smaragdovou zelení téměř nedotčených lesů rostoucích na malých horských kopcích.

Lze ji navštívit po celý rok, ale nejpříjemnější jsou měsíce listopad, prosinec a leden. Nejlepší doba pro dovolenou na pláži je od konce října do začátku června.

Еще новости

The News From Cambodia

This exotic country that opened its borders to guests as early as December 2021 is waiting for vaccinated travelers. Besides the WHO-approved vaccines, the Russian vaccines Sputnik V, Sputnik Lite, and EpicVacCorona are accepted in Cambodia. Travelers with a vaccination certificate are allowed to enter the country without having to undergo quarantine. However, they must show the negative results of a PCR test taken no later than three days before crossing the country’s border. It will also be necessary to take a rapid antigen test at a Cambodian airport; this is free and not long (the result will be ready within 20 minutes).

Cambodia is a country where poverty and luxury, as well as poorly-functioning services and the cleanliness of azure beaches, are closely intertwined. It is a country with a rich history, ancient temples, and stunning nature.

The kingdom is located in the southern part of the Indochina Peninsula, surrounded by the emerald greenery of almost pristine forests growing on small mountain elevations.

Given that it is warm there all the time, one can travel around the country all year round; but it is best to do this in November, December, and January. For a beach vacation, the period from the end of October to the beginning of June is well-suitable.

Еще новости

Новости Камбоджа

Экзотическая страна, открывшая свои гостеприимные границы для путешественников еще в декабре 2021 года, ждет вакцинированных путешественников. В Камбодже помимо вакцин признанных Всемирной организацией здравоохранения, признаны и российские вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпикВакКорона». Путешественникам, имеющим сертификат о вакцинации разрешен въезд в страну, без нахождения на карантине, но необходимо иметь при себе результаты отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за трое суток до пересечения границы Камбоджа. Так же в аэропорту Камбоджа будет необходимо сдать экспресс-тест на наличие антигенов в крови, он бесплатный и достаточно быстрый по времени (результат в течение 20 минут).

Камбоджа – страна, где тесно переплелись нищета и роскошь, мало отлаженный сервис и чистота лазурных пляжей. Это страна с богатейшей историей, древнейшими храмами и потрясающей природой.

Королевство раскинулось в южной части Индокитайского полуострова в окружении изумрудной зелени практически девственных лесов растущих на небольших горных возвышенностях.

Так как в стране все время тепло, путешествовать по ней можно круглый год, но наиболее комфортно в ноябре, декабре, январе. Для пляжного отдыха подойдет время с конца октября до начала июня.

Еще новости

Menu