Travelers intending to vacation in Spain should be prepared for the fact that the police are stepping up their control over the preservation of order in the streets of cities. This is especially true of Barcelona, an area of high crime rate. In the “pre-crime” years, there were about 12 robberies and burglaries in an hour in Barcelona. Due to the fact that there are virtually no tourists for the last couple of years, and severe restrictions on the movement of people and mass gatherings have been in effect, the number of thefts committed has decreased significantly.
Now that the pandemic restrictions have been loosened and the flow of travelers coming to Spain has increased, there has been a big jump in the number of burglaries. Some 80 arrests were made during the May holidays alone.
The police have announced Operation Summer. Summer in general is a busy season for the police. There are a lot of visitors coming to holiday resorts in Spain. Therefore, it was decided to increase the number of police patrols by 12% and the optional wearing of uniforms during patrols.
Those who love to party too much and make noise should think about the consequences can be very sad. Guests, as well as thieves, can find themselves behind bars and receive a fairly hefty fine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Cestovatelé, kteří plánují dovolenou ve Španělsku, by si měli uvědomit, že policie zvyšuje úsilí o udržení pořádku v ulicích měst. To platí zejména pro Barcelonu jako oblast s vysokou mírou kriminality. V letech před kriminalitou se v Barceloně odehrálo přibližně 12 loupeží a vloupání za hodinu. Vzhledem k tomu, že v posledních několika letech téměř nejezdí turisté a platí přísná omezení pohybu osob a hromadných shromáždění, počet spáchaných krádeží výrazně poklesl.
Po uvolnění pandemických omezení a zvýšení přílivu cestovatelů do Španělska došlo k velkému nárůstu počtu vloupání. Jen během květnových svátků bylo zatčeno přibližně 80 osob.
Policie vyhlásila operaci nazvanou “Operace léto”. Léto je pro policii obecně rušným obdobím. Do rekreačních středisek ve Španělsku přijíždí mnoho návštěvníků. Proto bylo rozhodnuto zvýšit počet policejních hlídek o 12 % a zavést nepovinné nošení uniforem během hlídek.
Ti, kteří rádi chodí ven a dělají velký hluk, by měli vzít v úvahu, že následky mohou být velmi neblahé. Návštěvníci mohou stejně jako zloději skončit za mřížemi a dostat poměrně vysokou pokutu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Путешественники собирающиеся отдохнуть в Испании, должны быть готовы к тому, что полицейские усиливают контроль над сохранением порядка на улицах городов. Особенно это касается Барселоны, как района повышенной криминогенности. В «доковидные» годы в Барселоне происходило около 12 грабежей и краж в течение часа. Из-за того, что последние пару лет практически нет туристов, и действовали серьезные ограничения на передвижения людей и массовые сборы, значительно уменьшилось количество совершаемых краж.
Теперь, когда пандемийные ограничения ослаблены, возрос поток путешественников приезжающих в Испанию, случился большой скачек количества ограблений. Только во время майских праздников было произведено около 80 арестов.
Полиция объявила операцию «Лето». Лето вообще напряженный сезон для полицейских. Много гостей приезжающих отдохнуть на курорты Испании. Поэтому было принято решение увеличить количество полицейских патрулей на 12% и необязательное ношение формы во время патрулирования.
Тем, кто не в меру любит погулять и пошуметь стоит задуматься, последствия могут быть очень печальными. Гости, как и воришки, могут оказаться за решеткой и получить достаточно весомый штраф.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu