Since the pandemic, changes have affected almost all areas of human life. The travel industry is no exception. Now the “great rebalancing and recalibration” has begun – this statement was made by experts of the Mastercard Institute for Economics, who conducted work on the study of travel destinations and financial investments in travel and entertainment. According to them, travel destinations have now changed. After being forced to stay away from home, travelers are looking for comfortable holidays. And the winners were those countries that were the first to cancel pandemic events and are accessible to the average traveler. Leading the way were countries such as: The United States, the United Kingdom, Switzerland, Spain, and the Netherlands.
Tourist infrastructure is restored. And at a very rapid pace. In addition to travel by air, tourists are interested in land transport (bus, train), as well as cruises on liners.
Entertainment preferences have also changed. Everyone wants experience and entertainment. Therefore, instead of shopping go to bars and nightclubs, amusement parks and museums, concerts and art galleries.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Od pandemie se změny dotkly téměř všech aspektů lidského života. Výjimkou není ani cestovní ruch. Nyní začalo “velké vyvažování a rekalibrace”, jak uvedli odborníci z Mastercard Economics Institute, kteří se zabývali cestovními destinacemi a finančními investicemi do cestování a zábavy. Podle nich se nyní cestovní cíle změnily. Po nuceném odloučení hledají cestovatelé pohodlné možnosti dovolené. Vítězi se staly země, které jako první zrušily pandemii a jsou dostupné běžným cestovatelům. V čele byly země jako např: Spojené státy, Velká Británie, Švýcarsko, Španělsko, Nizozemsko.
Turistická infrastruktura se zotavuje. A to velmi rychlým tempem. Kromě cestování letadlem mají turisté zájem také o pozemní dopravu (autobusy a vlaky) a plavby letadlem.
Změnil se také vkus v oblasti zábavy. Každý chce vzrušení a zábavu. Místo nakupování tedy navštěvují bary a noční kluby, zábavní parky a muzea, koncerty a umělecké galerie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

После пандемии, изменения затронули практически все сферы жизни человека. Туристическая индустрия также не стала исключением. Сейчас началась «великая перебалансировка и перекалибровка» – такое заявление сделали специалисты Института экономики Mastercard, проводившие работу по изучению направлений путешествий, а также финансовых вложений в путешествия и развлечения. По их мнению, сейчас изменились направления путешествий. После вынужденного затворничества путешественники ищут возможности комфортного отдыха. И в выигрыше оказались те страны, которые первыми отменили пандемийные мероприятия и доступны для среднестатистического путешественника. В лидерах оказались такие страны как: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Швейцария, Испания, Нидерланды.
Туристическая инфраструктура восстанавливается. Причем очень быстрыми темпами. Помимо путешествий воздушным путем, туристы обратили внимание на наземный транспорт (автобус, поезд), а также востребованы круизы на лайнерах.
Изменились предпочтения и в развлечениях. Все хотят впечатлений и развлечений. Поэтому вместо шопинга отправляются в бары и ночные клубы, парки развлечений и музеи, на концерты и в картинные галереи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu