In Portugal, anti-coronavirus restrictions have been lifted. Travelers do not fill out a form when crossing the border. In the state the wearing of a mask was canceled due to the improvement of the situation after the immunization of the country’s population and the arrival of warm, sunny weather, when the number of all diseases caused by viruses decreases.

The situation with restrictions is the same in the Spanish state. After two years of wearing masks, it is finally possible to remove them without breaking the rules. Now you can be without a mask in public places, hotels, restaurants and cafes. The mandatory wearing of a mask remained only in medical institutions, pharmacies and transport.

Portugal is lost between Spain and Italy, as a result of the country is much less influx of travelers, and thus have the opportunity to relax with more comfort and cheaper. Lovers of beach holidays is better to come to the country when the water is like fresh milk – in August and September.
Especially beautiful nature at the resorts in the southern province of Portugal – the Algarve, a zone of nature reserves and beautiful flamingos living in the wild. In comfortable hotels created all conditions for a pleasant stay, there are golf, diving, water parks, shows with sea animals, snow-white yachts, exotic caves, interesting excursion programs and delicious food.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

V Portugalsku byla zrušena antikoronavirová omezení. Cestující při překročení hranic nevyplňují žádný formulář. Ve státě bylo nošení roušky zrušeno z důvodu zlepšení situace po očkování obyvatel země a příchodu teplého, slunečného počasí, kdy klesá počet všech onemocnění způsobených viry.

Stejná situace s omezeními je i ve španělském státě. Po dvou letech nošení roušek je konečně možné je sundat, aniž by došlo k porušení pravidel. Nyní můžete být bez masky na veřejných místech, v hotelech, restauracích a kavárnách. Povinné nošení masky zůstalo pouze ve zdravotnických zařízeních, lékárnách a dopravě.

Portugalsko se ztratilo mezi Španělskem a Itálií, v důsledku toho je do země mnohem menší příliv cestovatelů, a tak mají možnost odpočívat s větším komfortem a levněji. Milovníci plážové dovolené je lepší přijet do země, když je voda jako čerstvé mléko – v srpnu a září.
Zvláště krásná příroda v letoviscích v jižní provincii Portugalska – Algarve, zóně přírodních rezervací a krásných plameňáků žijících ve volné přírodě. V komfortních hotelech jsou vytvořeny všechny podmínky pro příjemný pobyt, nechybí golf, potápění, vodní parky, představení s mořskými živočichy, sněhobílé jachty, exotické jeskyně, zajímavé výletní programy a vynikající jídlo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

В Португалии отменены противокоронавирусные ограничения. Путешественники при пересечении границы не заполняют форму. В государстве отменено ношение маски в связи с улучшением ситуации после иммунизации населения страны и прихода теплой, солнечной погоды, когда количество всех заболеваний вызываемых вирусами уменьшается.

Такая же ситуация с ограничениями и в испанском государстве. После двух летнего ношения масок, наконец – то появилась возможность их снять, не нарушая правила. Теперь можно находиться без маски в общественных местах, отелях, ресторанах и кафе. Обязательное ношение маски осталось только в медицинских учреждениях, аптеках и транспорте.

Португалия затерялась между Испанией и Италией, в результате в стране на много меньше наплыв путешественников, а значит, есть возможность отдохнуть с большим комфортом и дешевле. Любителям пляжного отдыха лучше приезжать в страну, когда вода напоминает по температуре парное молоко – в августе, сентябре.
Особенно красивая природа на курортах южной провинции Португалии – Алгарве, зона заповедников и прекрасных фламинго, живущих в естественных условиях. В комфортабельных отелях созданы все условия для приятного отдыха, к услугам гостей: гольф, дайвинг, аквапарки, шоу с морскими животными, белоснежные яхты, экзотические гроты, интересные программы экскурсий и вкусная еда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu