As of the beginning of the second month of spring, all restrictions that were in effect during the pandemic are lifted in Sweden. The country begins to breathe freely. With a Schengen visa, any traveler, regardless of citizenship, nationality and place of residence can visit the country. All border restrictions for the entry of tourists are lifted. There is no need to show the result of PCR test or certificate of vaccination.

Russian citizens are no exception. They can come to Sweden. However, because of the closed airspace they will have to fly through Istanbul or Dubai, it is possible to make a connection in Qatar’s Doha.

Sweden attracts with its Scandinavian beauty reflected in the mountains and cliffs, crowded cities and quiet places. Here modern technology and untouched nature are in harmony.
The capital of Sweden – Stockholm is a museum city, where everyone can learn about the culture and life of ancient Sweden, get acquainted with its modern achievements.
On the territory of the country there are many monuments of architecture and ancient architecture. Carefully here and about the preservation of natural treasures: zoos, where the animals created almost natural conditions of habitat, national park with interesting excursions routes, lakes and parks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Od začátku druhého jarního měsíce jsou ve Švédsku zrušena všechna omezení, která platila během pandemie. Země začíná volně dýchat. Se schengenským vízem může zemi navštívit každý cestující bez ohledu na státní příslušnost, národnost nebo místo pobytu. Všechna omezení pro vstup turistů na hranice jsou zrušena. Není třeba předkládat výsledek PCR testu ani očkovací průkaz.

Výjimkou nejsou ani ruští občané. Mohou cestovat do Švédska. Kvůli omezenému vzdušnému prostoru však musí letět přes Istanbul nebo Dubaj a v katarském Dauhá je možné přestoupit.

Švédsko láká návštěvníky svou skandinávskou krásou, která se odráží v horách a útesech, přeplněných městech i klidnějších městečkách. Snoubí se zde moderní technologie s nedotčenou přírodou.
Stockholm, hlavní město Švédska, je městem muzeí, kde se každý může seznámit s kulturou a životem starého Švédska a poznat jeho moderní výdobytky.
Na území země se nachází mnoho památek architektury a starověké architektury. Dbá se také na ochranu přírody: zoologické zahrady s téměř přirozenými podmínkami pro život zvířat, národní park se zajímavými výletními trasami, jezera a parky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

С начала второго месяца весны в Швеции снимаются все ограничения, действовавшие во время пандемии. Страна начинает дышать свободно. При наличии шенгенской визы любой путешественник не зависимо от гражданства, национальности и места проживания может посетить страну. Все пограничные ограничения для въезда туристов сняты. Нет необходимости предъявлять результат ПЦР-теста или сертификат о прививках.

Граждане России также не являются исключением. Они могут приехать в Швецию. Правда из-за закрытого воздушного пространства им придется лететь через Стамбул или Дубай, есть возможность сделать пересадку в катарской Дохе.

Швеция привлекает своей скандинавской красотой отражающейся в горах и скалах, многолюдных городах и тихих местечках. Здесь гармонично сливаются современные технологии и нетронутая природа.
Столица Швеции – Стокгольм представляет собой город-музей, где каждый желающий может узнать о культуре и быте старинной Швеции, познакомиться с ее современными достижениями.
На территории страны сохранилось множество памятников архитектуры и древнего зодчества. Заботятся здесь и о сохранении природных богатств: зоопарки, где для животных созданы практически естественные условия обитания, национальный парк с интересными маршрутами экскурсий, озера и парки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu