The Egyptian Tax Authority has finally approved the launch of the Tax-Free system, similar to the European. It was awaited by the guests of the country, because now it will be possible to return the VAT for almost all purchases. The cost of goods must exceed one and a half thousand Egyptian pounds, and then it will be possible to apply for a VAT refund. However, this system only works in Sharm el-Sheikh.
It would be problematic to issue a refund for guests from the Russian Federation, as the money is returned to the “international” bank cards, and the Russians do not have them active abroad.
The timing of the system is also symbolic – there is a climate summit in Sharm-el-Sheikh, and Egyptian authorities believe that the summit guests will not be able to leave the country without purchases and souvenirs.
Value-added tax from purchased goods can be returned to foreigners who are in the country for no more than three months, and the price of purchased goods more than 1.5 thousand Egyptian pounds (about $60). Guests need to provide the goods in unopened form and an electronic receipt with a passport number, it is possible if the store is connected to the Tax Free system. To find out whether the store is connected to the system, you can study the information on the infostand or a poster, which is located in the outlet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Egyptský daňový úřad konečně schválil spuštění systému Tax-Free, podobného evropskému. Hosté země ji očekávali, protože nyní bude možné vrátit DPH téměř u všech nákupů. Cena zboží musí přesáhnout jeden a půl tisíce egyptských liber, pak je možné požádat o vrácení DPH. Tento systém však funguje pouze v Šarm aš-Šajchu.
Vracení peněz hostům z Ruské federace by bylo problematické, protože peníze se vracejí na “mezinárodní” bankovní karty a Rusové je v zahraničí nemají aktivní.
Načasování systému je také symbolické – v Šarm aš-Šajchu se koná summit o klimatu a egyptské úřady se domnívají, že hosté summitu nebudou moci opustit zemi bez nákupů a suvenýrů.
Daň z přidané hodnoty z nakoupeného zboží lze vrátit cizincům, kteří jsou v zemi maximálně tři měsíce a cena nakoupeného zboží je vyšší než 1,5 tisíce egyptských liber (cca 60 USD). Hosté musí předložit zboží v neotevřené podobě a elektronickou účtenku s číslem pasu, to je možné, pokud je obchod připojen k systému Tax Free. Zda je prodejna připojena k systému, můžete zjistit z informací na infostánku nebo z plakátu, který je umístěn v prodejně.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Налоговое управление Египта, наконец, одобрило запуск системы Tax-Free, аналогичную европейской. Ее очень ждали гости страны, ведь теперь можно будет вернуть НДС практически за все покупки. Стоимость товара должна превышать полторы тысячи египетских фунтов и тогда можно будет обратиться за возвратом НДС. Правда работает эта система лишь в Шарм-эль-Шейхе.
Проблематично будет оформить возврат средств гостям из Российской Федерации, так как деньги возвращают на «международные» банковские карты, а они у россиян не активны за рубежом.
Проблематично будет оформить возврат средств гостям из Российской Федерации, так как деньги возвращают на «международные» банковские карты, а они у россиян не активны за рубежом.
Проблематично будет оформить возврат средств гостям из Российской Федерации, так как деньги возвращают на «международные» банковские карты, а они у россиян не активны за рубежом. Гостям необходимо предоставить товар в нераспечатанном виде и электронную квитанцию с номером паспорта, это возможно, если торговая точка подключена к системе Tax Free. Узнать подключен ли магазин к системе, можно изучив информацию на инфостенде или плакате, который расположен в торговой точке.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu