Příprava dokumentů pro vízum

Po zakoupení zájezdu a jeho potvrzení vám zašleme seznam dokumentů k získání víza. Seznam vám bude zaslán na e-mail, který jste uvedli při rezervaci zájezdu. Kromě seznamu vám sdělíme i termín, do kdy můžete o vízum požádat.
Konzulát vaši žádost posoudí do tří až 30 dnů. Jakmile bude rozhodnuto o udělení nebo zamítnutí víza, budeme vás o tom neprodleně informovat.

Mohu o vízum požádat sám?

Ano, musíte nás o svém rozhodnutí získat vízum informovat sami. Po potvrzení zájezdu můžete sami předložit své dokumenty ve vízovém centru a odevzdat své biometrické údaje. Na oplátku vám poskytneme veškerou potřebnou podporu pro získání víza: rezervaci hotelu, pojištění, pozvání od hostitelské společnosti a rezervaci letenky.

Délku platnosti víza a počet vstupů do země určuje konzulát vydávající země na základě předložených dokumentů. Vždy se snažíme požádat o vízum na co nejdelší dobu. Získání dlouhodobého víza však nemůžeme zaručit.
Víza lze vydat:

  • jednorázová víza – vydávají se pouze na dobu vaší cesty nebo na krátkou, omezenou dobu;
  • dvojí záznam – mohou být vydány dvakrát během stanoveného období (např. jednou za šest měsíců);
  • vícenásobné vstupy – platí několik let a umožňují cestovat co nejdéle.

Při vyplňování přihlášky a formuláře žádosti buďte opatrní a vyplňte je pravdivě. Nepravdivé informace budou mít za následek zamítnutí žádosti o vízum.

Pokud jste při poslední návštěvě porušili zákon nebo jste dostali pokutu, je pravděpodobné, že vám bude vízum bez vysvětlení zamítnuto.

Zkontrolujte, zda nemáte dluhy na nájemném nebo nezaplacené pokuty. Pokud ano, zaplaťte jim. Zvýšíte tak své šance na získání víza.

Menu